استخدام


در صورت تمایل به همکاری در سمت شغلی فروشندگی رزومه خود یا فایل فرم استخدام را به آدرس ایمیلjob@tandismarket.com  ارسال نمایید.

پیشنهاد می شود در فایل ارسالی اطلاعات زیر وارد شده باشد.

1) مشخصات فردی کامل به همراه وضعیت نظام وظیفه، وضعیت تأهل، عکس

2) سوابق تحصیلی

3) دوره‌های آموزشی به همراه محل گذراندن دوره

4) سوابق کاری

5) تخصص‌ها

6) روحیه، توانمندی‌ها و علایق


این موسسه  پس از بررسی اولیه رزومه‌های ارسال شده، در صورت واجد شرایط بودن، از شما جهت شرکت در مصاحبه استخدام، دعوت خواهد نمود.


جهت دریافت فرم استخدام اینجا کلیک کنید